FRI FRAKT & BYTE
0
BYT DINA JULKLAPPAR TILL 10/01

Privacy Policy

INLEDNING

Veraldo ApS är engagerad i att respektera och skydda din integritet. Vårt mål är att vara medveten om vilken information vi samlar in och hur vi använder och skyddar din personliga information.

Följande sekretesspolicy (tillsammans med våra handelsvillkor, andra dokument som avses i den och vår cookie policy) beskriver hur vi kan samla, använda, lagra och behandla din personliga information.

Vi hoppas verkligen att du kommer att ta dig tid att läsa igenom det eftersom vi inte har något annat mål än att behålla din integritet. Tänk på att du kan hantera din information och skydda din integritet när som helst genom att visa och redigera din information på ditt konto eller kontrollera vilken typ av cookies som används när du besöker vår webbplats.


Denna integritetspolicy finns på webbplatsen www.veraldo.se. Veraldo.se är en webbplats som drivs av Veraldo ApS (nedan kallad Veraldo, "oss" eller "vi"), ett företag registrerat i Danmark under CVR nummer 36449659 och ligger på Sivlandvænget 1, 5260 Odense S, Danmark .

 

LAGSTIFTNING OCH REGLER

Den information vi samlar, använder och bearbetar samlas i enlighet med:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (Allmänna bestämmelser om skydd av personuppgifter ) (Text av betydelse för EES)
 • Lag nr 502 av den 23 maj 2018 om kompletterande bestämmelser för en förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter (dataskyddslagen)

   

  PRINCIPER

  Denna policy bygger på följande principer:

  • Personuppgifter måste behandlas lagligt, rättvist och öppet
  • Personuppgifter ska endast samlas in för specifika, uttryckliga och legitima ändamål och inte vidarebehandlas på ett sätt som inte är förenligt med dessa ändamål;
  • Personuppgifter måste vara lämpliga, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för behandling;
  • Personuppgifter måste vara korrekta och vid behov hållas uppdaterade för att radera eller rättställa omedelbart.
  • Personuppgifter måste lagras på ett sådant sätt att den registrerade endast kan identifieras så länge som det är nödvändigt för behandlingen.
  • Personuppgifter måste behandlas på ett sätt som säkerställer korrekt säkerhet
  • Personuppgifter ska inte delas med tredje part om det inte är nödvändigt att tillhandahålla tjänster efter överenskommelse.
  • Registrerade personer måste kunna utöva sina rättigheter enkelt.

    

   VAD PERSONLIG INFORMATION ÄR ALLMÄNT?

   Personlig information är data som kan användas för att identifiera eller kontakta dig.

   Enligt EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR) definieras personuppgifter som "någon form av information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (" den registrerade "). En identifierbar fysisk person är en fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt genom att en identifierare som ett namn, identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller ett eller flera element som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen ".

   Om vi ​​samlar in personuppgifter tar vi aldrig emot känslig personlig information om dig. EU: s allmänna databeskrivningsförordning definierar känsliga personuppgifter som "ras eller etniskt ursprung, politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, facklig anslutning och behandling av genetiska uppgifter, hälsoinformation eller sexuell eller brottslig information eller brott"

   När du använder vår hemsida och / eller köper oss från oss kan vi samla in olika uppgifter. Under alla omständigheter är vi skyldiga att se till att informationen vi mottar och använder är lämplig för nedanstående ändamål.

    

    

   A. NÄR DU SKAPAR EN ANVÄNDARE


    

   B. NÄR DU GÖR EN BESTÄLLNING


    

    

   C. NÄR DU SAMVERKAR MED WEBBSIDAN

    

    

   D. NÄR DU KONTAKTAR OSS

    

    

   E. NÄR DU DELTAR I VÅRA KONKURRENSER

    

   *När vi litar på "legitima intressen", uppfyller Veraldo alltid följande krav:

   • Vi måste behandla informationen för våra legitima intressen eller för tredje part som vi tillhandahåller;
   • Ovanstående intressen måste balansera mot dina intressen. Villkoren för "legitima intressen" kommer inte att uppfyllas om behandlingen är obehörig på grund av dess skadliga inverkan på dina rättigheter och friheter eller legitima intressen. Veraldo legitima intressen behöver inte vara i harmoni med individens krav på villkoret att de ska uppfyllas. Men där det finns en allvarlig kontrovers mellan konkurrerande intressen kommer dina legitima intressen alltid att komma först.

    

   MARKNADSMEDDELANDE

   Om du köper eller ger oss din e-postadress får du marknadsföringsmeddelanden via e-post och/eller SMS.

   Dessa marknadsföringsmeddelanden är bara för att varna dig för våra nuvarande och framtida erbjudanden.

   Du kan naturligtvis alltid avsluta prenumerationen.

   Hur avregistrerar du dig från marknadsföringskommunikation?

   1. SMS
    - Genom att följa anvisningarna i slutet av textmeddelandet
    - Genom att kontakta vår kundtjänst
   2. NYHETSBREV
    - Genom att klicka på unsubscribe länken längst ner i e-postmeddelandet
    - Genom att kontakta vår kundtjänst

    

   ANVÄND DATA FÖR ADVERTERINGSDETALJER

   Vi använder data som samlats in under ditt besök för att skapa banners och annonser när du besöker andra webbplatser från tredje part. Dessa annonser skapas via pixlar och baseras på informationen vi har från dig (till exempel sökhistorik) förklarar varför du kan se annonser som matchar varor som liknar dem du har kollat på vår webbplats.

   All information som används för att skapa dessa annonser är pseudonymized och vi använder aldrig data som tydligt identifierar dig.

    

   DELAR DIN INFORMATION

   Vi säljer aldrig din personliga information till någon tredje part.

   Vi kan dock dela din personliga information med företag som är experter inom sitt område som kan hjälpa oss att köra webbplatsen, driva vår verksamhet eller hjälpa oss att tjäna dig.

   Var och en av våra tjänsteleverantörer har noggrant utvalts för sin förmåga att hantera din personliga information. De erbjuder garantier för att genomföra de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att uppfylla kraven för GDPR och vår egen.

   Vi delar din personliga information i följande fall:

   • Till någon medlem i vår grupp, vilket innebär våra dotterbolag, vårt ultimata holdingbolag och dess dotterbolag;
   • Om vi säljer eller köper något företag eller tillgångar kan uppgifter lämnas till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar;
   • Om vi är skyldiga att avslöja eller dela med dig av dina personuppgifter för att följa laglig skyldighet eller att tillämpa eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal eller för att skydda Veraldo, våra kunders eller andra rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeribekämpning och minskning av kreditrisken;
   • Om vi behandlar det på kundens vägnar;
   • För företag att utföra något kontrakt vi gör med dig eller dem och det hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster tillräckligt, till exempel Betalningsleverantörer, fraktföretag eller lager.
   • För andra professionella företag, reklambyråer och analytiker eller sökmotorer som hjälper oss att springa, förbättra och optimera webbplatsen eller hjälpa oss spara dina data.
   • Med ditt uttryckliga samtycke.

     

    ÖVERFÖRING AV DIN INFORMATION FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA OMRÅDET

    När en tredje part leverantör är lokaliserad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer vi alltid att se till att överföringen av personuppgifter skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder, nämligen användningen av standardiserade dataskyddsklausuler som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen, där dataskyddsmyndigheten inte anser att tredjelandet har tillräckliga lagar om skydd av personuppgifter certifierad för integritet.

     

     

    VAD ÄR DIN RÄTTIGHETER?

    När som helst när vi innehar eller behandlar dina personuppgifter är dina rättigheter följande:

     

     

    IDENTIFIERING ÄR KRAV FÖR ATT ÅTGÄRD VAD PERSONLIG INFORMATION ÄR LAGAD

    Om du begär tillgång till din information måste vi vidta alla rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi kan lämna information. Dessa åtgärder finns bara för att skydda din information och för att minska risken för identitetsbedrägeri, stöld eller obehörig tillgång till din information.

    Vi ber dig därför att skicka oss original eller certifierade kopior av följande dokumentation: pass, identitetskort, födelsedatum eller körkort. Ett av ovanstående dokument krävs för att begära personlig information.

    Vi kommer att sträva efter att svara inom en månad. Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, kontakta oss antingen via vår blankett eller genom att använda kontaktuppgifterna nedan i avsnittet "Kontakta oss".

     

    HUR LÄNGE HÅLLER VI DIN INFORMATION

    Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har ett konto och så länge som nödvändigt för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister, förhindra missbruk eller upprätthålla våra handelsvillkor.

    När vi inte längre behöver din personliga information, raderas de eller anonymiseras så att du inte längre kan identifieras med dem.

    Vi förstör först och främst all finansiell information när vi har använt dem och behöver inte längre dem.

     

    HUR ÄR MINA PERSONLIGA DATA SÄKRA?

    Veraldo kommer att göra allt för att skydda din personliga information. Vi använder de senaste branschstandarderna och säkerhetsåtgärder som SSL / TLS-kryptering för att skydda användardata och personuppgifter.

    Vårt mål är att ha alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken för behandling och användning av personuppgifter. Vi har skyddsprocesser på plats för att säkerställa fortsatt sekretess, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos våra eller tredjepartsbehandlingssystem och -tjänster samt möjligheten att återställa tillgänglighet och tillgång till personuppgifter i tid vid en fysisk eller teknisk incident.

    Dina uppgifter lagras alltid i säkra miljöer och vi ger våra anställda utbildning om bästa praxis för dataskydd och kräver att de ingår ett sekretessavtal.

    Du kan komma åt och redigera personlig information när du loggar in på ditt konto. För att logga in måste du veta din inloggningsinformation (e-postadress och lösenord). Det finns inget sätt att få tillgång till personlig information utan att känna till inloggningsinformationen, därför kan ingen obehörig part komma åt det. Vi ber dig därför att hålla ditt lösenord hemligt och inte dela det med andra (inte ens vänner och familj). Vänligen meddela oss omedelbart om du vet eller misstänker att du har förlorat din inloggning eller att någon annan har tillgång till ditt konto.

    LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR ELLER TILL VÅRA SOCIALA MEDIER

    Vår hemsida eller nyhetsbrev kan ibland innehålla länkar till och från andra webbplatser hos våra partners, annonsörer och affiliates. Observera att denna sekretesspolicy endast gäller för den här webbplatsen. Om du besöker någon av dessa webbplatser rekommenderar vi därför att du läser din egen integritetspolicy eftersom vi inte har något ansvar för dessa policyer.

     

    HUR KONTAKTA OSS

    Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller har några frågor för din personuppgifter, kontakta oss via vår kontaktformulär eller genom att skicka ett brev till:
    Sekretesspolicy, Veraldo ApS
    Sivlandvænget 1,
    5260 Odense S
    Danmark

     

    ÄNDRINGAR I VÅR PRIVATA POLITIK

    Vi håller vår integritetspolicy under regelbunden granskning. Vi uppdaterar eventuella ändringar på den här sidan. Om betydande förändringar görs kommer vi att kontakta dig direkt via e-post så att du kan granska ändringarna.
    Vänligen kom tillbaka regelbundet för att kontrollera förändringar.

     

    Sekretesspolicyen uppdaterades senast den 22 januari 2019.
    Sekretesspolicyen gjordes den 1 december 2014.